Úspory energie dotačního programu OPPIK

Společnost MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. využila V. výzvy programu podpory Úspory energie dotačního programu OPPIK podporujícího energeticky úsporná opatření v podnikatelské sféře pro realizaci modernizace technologického vybavení prádelny pro snížení energetické náročnosti jejího provozu.

Vedení společnosti MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o. se rozhodlo využít této příležitosti a ve spolupráci s odborným poradcem SEVEn Energy s.r.o. podalo žádost o podporu na „energeticky úsporný projekt“, jenž zahrnuje realizaci souboru opatření sestávající se z regulace prací linky, energetického využití kondenzátu, nízkotlaké páry a instalace filtračního a recirkulačního systému pro využití odpadní vody.

Realizaci souboru opatření sestávající se z regulace prací linky, energetického využití kondenzátu, nízkotlaké páry a instalace filtračního a recirkulačního systému pro využití odpadní vody.

Samotná realizace projektu je plánována na měsíce březen až červen 2020. Po dokončení projektu se předpokládá snížení energetické náročnosti o téměř 690 GJ za rok, ve formě úspor nakupované tepelné energie.

 
 

www.myvalzlin.cz 2020